Tipuri de cursuri

În calitate de oranizator de cursuri de informatică (robotică şi programare) pentru copii, SmartClass oferă următoarele tipuri de cursuri:

  • Cursuri cu predare şi aplicaţii practice în conformitate cu curicumul ales şi grupa de vârstă, cu o frecvenţă de 1-2 şedinţe săptămânal.
  • Cursuri cu predare în sistem after-school, cu frecvenţă şi durată stabilite de la caz la caz, în urma analizei cerinţelor beneficiarilor
  • Cursuri de tip “Şcoala de Vară” organizate pe parcursul vacanţei de vară a copiilor, ca altrenativă relaxantă şi utilă de petrecere a timpului liber
  • Cursuri la domiciliul elevului (1 – 4 elevi) , pe baza unui program prestabilit cu tutorele contractant, în limita disponibilităţilor de timp ale instructorilor şi beneficiarilor
  • Cursuri de instruire şi formare pentru cadrele didactice care doresc să organizeze acest tip de cursuri ca disciplină opţională în instituţiile în care activează
  • Cursuri cu tematică oferită la cererea beneficiarilor – gamă diversificată, putând include aici cursuri axate pe:
    • Studii de caz cu exeplificare pe platforma NXT pentru energia regenerabilă
    • Prelucrarea datelor culese pe cale experimentală  - Experimente şi Investigaţii (Robot Science)

Suplimentar, la solicitarea potenţialilor beneficiari, organizăm prezentări însoţite de exemplificare practică a alternativei educaţionale propuse. Invităm instituţiile interesate în stabilirea unui parteneriat să ne contacteze pentru a putea stabili de comun acord structura şi durata prezentării, precum şi cea a materialelor informative ce vor fi transmise invitaţilor.

Numărul minim de cursanţi înscrişi pentru organizarea unei grupe de curs este 8, iar cel maxim este de 24.

Înscrierea la cursurile noastre se face prin completarea cererii de înscriere şi a formularului de analiză a nivelului de cunoştinţe ale viitorului cursant, pentru a ne da posibitatea formării unor grupe cât se poate de omogene, un nivel asemănător al cunoştinţelor şi aptitudinilor fiind de dorit pentru asigurarea fluenţei în desfăşurarea orelor de curs. Vă rugăm completaţi datele solicitate în secţiunea Înscriere şi remiteţi formularul completat online, iar noi vă vom contacta pentru stabilirea detaliilor şi a vă furniza toate detaliile suplimentare de care aţi putea fi interesaţi.