Testare ONLINE pentru cursantii SmartClass

Testare ONLINE pentru cursantii SmartClass

Din dorinta de a evalua obiectiv cunostintele asimilate pe parcursul modulelor de curs SmartClass, dar si de a-i obisnui pe copii cu modalitatile de evaluare online atit de des utilizate in prezent, SmartClass introduce testele online.
La sfirsitul fiecarui modul, cursantii SmartClass vor avea ocazia sa se autoevalueze, parcurgind testul aferent modulului de curs incheiat.

Beneficiile acestei abordari:

  • cuantificara nivelului de asimilare a cunostințelor
  • formarea deprinderii de a susține un test online
  • motivarea si mobilizarea elevilor
  • informarea părinților asupra evoluției elevului
  • autoevaluarea eficienței demersului nostru
  • cistig de timp, in raport cu evaluarea facuta in timpul orelor de curs

Cel mai implicat elev din fiecare grupa va avea ocazia sa devina imaginea SmartClass pentru o luna!

Comments are closed.