Misiune

Misiunea şi obiectivele SmartClass

 

SmartClass îşi propune să facă studiul tehnoligiei, fizicii, roboticii şi matematicii IREZISTIBIL de interesant pentru noua generaţie aflată acum pe băncile şcolilor.

Milităm pentru introducerea cunoştinţelor fundamentale legate de programare încă de la o vârstă fragedă, folosind o platformă atractivă şi versatilă reprezentată de seturile educaţionale dezvoltate de compania LEGO® în cadrul diviziei LEGO® Education.

Experienţa celor care au implementat deja alternativa, confirmă viabilitatea şi eficienţa demersului. Investiţia timpurie în educaţia copiilor este cea care poate aduce beneficii incomensurabile dezvoltării viitoare.

Mediocritatea nu ne va mulţumi niciodată, ţelul nostru fiind acela de a descoperi şi promova excelenţa, atât la nivel curicular cât şi organizatoric pentru cursurile noastre, căutând totodată să insuflăm aceleaşi aspiraţii cursanţilor noştri, pe care dorim a-i regăsi printre inovatorii tehnologiilor de mâine.

 

Prin ce ne diferenţiem de alte tipuri de cursuri:

 

  • Activităţi practice aferente fiecărei lecţii.

Cursurile noastre nu sunt cursuri explicative pe parcursul cărora îşi aduc aportul doar câţiva elevi.Nu pot exista situaţii de a asista pur şi simplu la lecţie, fără să îţi mai aduci aminte de subiectul discuţiei la scurt timp după aceea. Fiecare grupă de doi elevi au la dispoziţie un laptop şi un set de robotică LEGO MINDSTORMS, pe care vor trebui să le folosească pentru rezolvarea aplicaţiei practice aferente fiecărei lecţii.

  • Varietatea şi calitatea materialelor de training

Pe lângă explicaţiile trainerului, sunt utilizate materiale audio video de o excelentă calitate şi conţinut didactic adecvat, pentru a susţine explicaţiile prin exemplificări, făcându-le mai uşor de înţeles şi de urmărit. Evaluarile sumative de la finalul fiecărei şedinţe sunt bazate în principal pe utilizarea aceloraşi tipuri de materiale.

  • Numărul restrâns de elevi într-o grupă

Cursurile noastre se organizează pentru grupe de 8-12 elevi, pentru a sigura o monitorizare corespunzătoare a progresului individiual. În cazul grupelor mai mari (maxim 24 elevi), se asigură 2 traineri pentru fiecare grupă. Pentru noi primează CALITATEA, aspectul comercial al demersului situându-se în planul secund.

  • Curiculum adecvat fiecărei grupe de vârstă

Structura de curiculum propusă pentru fiecare din cele două grupe de vârstă (8-12 ani) şi respectiv (12-16 ani) va fi ajustată în funcţie de capacităţile de înţelegere ale cursanţilor pentru a asigura un maxim beneficiu participanţilor.

  • Instructori entuziaşti şi cu experienţă

Ne bazăm în activitatea nostră pe aportul unor instructori experimentaţi atât în domeniul informaticii şi al roboticii cât şi în domeniul pedagogiei şi al experienţei de lucru cu copii. Alături de ei, dorim să îmbunătăţim permanent calitatea demersului nostru, să preluăm idei noi şi să le punem în practică, totul în beneficiul elevilor participanţi. Aşteptăm cu interes sugestii şi opinii ale cadrelor didactice implicate în domeniul predării informaticii.

  • Evidenţiere personalizată a fiecărei grupe de cursanţi

Pentru a păstra memoria clipelor petrecute împreună, dar şi pentru a da ocazia celor apropiaţi de a surprinde momente din activitatea nostră, vom asigura promovarea fiecărei grupe de cursanţi prin intermediul unei pagini personalizate incluse în secţiunea PORTOFOLIU de pe site-ul proiectului, unde vom include galerii de imagini şi filmuleţe realizate pe parcursul activităţilor, poze ale fiecărui paritcipant, dar şi impresii legate de experienţa cu SmartClass.

  • Suport pentru comunitatea locală

Ne propunem să punem bazele unei colaborări îndelungate şi reciproc avantajoase cu instituţii de învăţământ din Timişoara şi din judeţul Timiş, atât din mediul privat cât şi cel de stat. Vom asigura recompensarea partenerilor noşti atât prin donaţii materiale în folosul unităţilor, cât şi prin acordarea de gratuităţi pentru recompensarea elevilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi materiale.

  • Ne desfăşurăm activitatea în Timişoara

Şi prin urmare vă stăm oricând la dispoziţie pentru organizarea unei grupe de curs, oferim întreaga logistică necesară şi invităm părinţii elevilor interesaţi de participare la întâlniri demonstrative înaintea demarării activităţii, pentru a putea lămuri toate aspectele legate de curs. Oferim îndrumare particularizată fiecărui cursant cu privire la modul în care îşi poate continua pregătirea, fie alături de noi, în cadrul modulelor de programare avansată, fie prin studiu individual.

  • Căutăm să identificăm potenţialul pentru excelenţă

Vom observa atent fiecare cursant, căutând să identificăm potenţialul pentru excelenţă. Elevii cu potenţial şi aptitudini deosebite vor fi selectaţi pentru participarea la centre de excelenţă, în condiţii financiare avantajoase, unde ne vom orienta spre activităţi cu grad de dificultate sporit, care impun atât o îndrumare corespunzătoare, dar şi un studiu individual aprofundat. Cu aceşti elevi vom încerca să înscriem prima echipă românească in deja consacratele competiţii internaţional de profil, FIRST LEGO LEAGUE şi WORLD ROBOT OLYMPIAD.