Logistică

Suportul logistic pentru cursurile desfăşurate sub egida SmartClass cuprinde următoarele:

  • seturile LEGO® MINDSTORMS® NXT ca suport pentru activitatea practică
  • laptop sau desktop ca suport hardware pentru utilizarea platformei de programare
  • licenţele pentru platforma software utilizată ca suport de curs
  • materiale de training utilizate pe parcursul cursului în format tipărit
  • materiale de training în format electronic perfect adaptate temei studiate (filmuleţe explicative, animaţii flash, prezentări PowerPoint)
  • sală de clasă
  • diploma de participare personalizată
  • rezultatele evaluărilor sumative făcute după parcurgerea fiecărei lecţii şi fişa de aptitudini completată de către trainer, cu recomandare personalizată bazată pe observarea individuală a cursantului
  • obiecte personalizate pentru a recompensa efortul celor mai implicaţi şi mai activi cursanţi

Ca mod de alocare a resurselor logistice, se merge pe ideea echipelor formate din doi elevi, fiecare echipă având la dispoziţie propriul calculator şi set LEGO® MINDSTORMS® NXT  pentru partea practică.