Implementări

       În prezent, metodologia educativă LEGO® MINDSTORMS® NXT se foloseşte cu success în peste 25000 de instituţii şcolare din întreaga lume, de la şcoli primare la universitaţi. Datorită costului relativ accesibil, este folosită si în laboratoarele universităţilor ca suport de laborator. În ţări cu tradiţie dezvoltată, există centre educaţionale speciale, in US si UK este implementată metoda sub forma opţionalelor  sau ca activitate suport pentru taberele de creaţie desfăşurate pe parcursul vacanţelor. Există chiar şi o competiţie organizată la nivel mondial, numită World Robot Olympiad (vedeţi linkul aferent din dreapta paginii) care reuneşte anual echipele reprezentative ale statelor afiliate, într-o întrecere a creativităţii şi inteligenţei, promovând totodată conceptul educaţional novator bazat pe setul NXT. În aceeaşi categorie a competiţiilor de anvergură se înscrie şi First Lego Leauge, organizaţie mondială având drept scop declarat acela de a întreţine interesul tinerei generaţii pentru ştiinţă şi tehnologie, oferindu-le cadrul instituţional şi experienţe memorabile în cadrul competiţiilor pe care le organizează. Ambele competiţii se adresează tinerior creativi cu vârste de până la 19 ani şi beneficiază de sprijinul financiar al unor sponsori cu nume sonore.
Rezultatele înregistrate au depăşit aşteptările, multe instituţii şcolare ajungând la performanţe notabile, susţinând extinderea şi dezvoltarea ei. Există pagini de internet create de elevii acestor şcoli, dedicate popularizării rezultatelor şi creaţiilor elevilor, forumuri de discuţii, materiale tipărite, toate venind în sprijinul utilizatorilor pentru perfecţionarea continuă şi schimbul constructiv de idei.

Ca rezultat al cercetărilor şi experienţei acumulate, catedrele de robotică ale unor reputate instituţii de învăţământ au elaborat de-a lungul timpului curicule de învăţare şi materiale de training deosebit de bine structurate, cu adresabilitate unor diverse categorii de vârstă. Succesul acestor metodologii a fost probat în timp de rezultatele obţinute, iar curiculele şi materialele de training au ajuns la limita perfecţiunii, fiind ajustate permanent pentru a răspunde cât mai exact cerinţelor specifice grupelor de vârstă cărora se adresează.

Investigaţia nostră în mediul online nu a evidenţiat existenţa în România a unei iniţiative susţinute de implementare a alternativei în şcolile primare, fiind semnalată doar la nivel de postări cu caracter general, inclusiv de către un grup de cadre didactice care au participat la o activitate de formare profesională,  în cadrul unui program Comenius. (puteţi vizualiza postarea urmărind likul). Ne place să credem că iniţiativa SmartClass este singura (sau în orice caz între puţinele) de acest gen din România, iar parteneriatul solid stabilit cu Carnegie Mellon Robotics University ne oferă încrederea în reuşită. Învăţând din experienţa celor mai buni, putem acumula experienţă, în folosul generaţiilor de tineri pe care dorim să îi îndrumăm.