Descriere

Care sunt argumentele pentru utilizarea  LEGO® MINDSTORMS® Education NXT ca instrument educaţional ?

LEGO® MINDSTORMS® Education (LME), este un concept de învăţare, care vizează în primul rând cadrele didactice sau adulţii care lucrează cu grupuri de copii şi adolescenţi cu vârsta de peste 8 ani. Conceptul de învăţare LME se bazează pe setul Lego® Mindstorms® NXT (8547), un software user-friendly şi materiale foarte atractive şi moderne de predare.

LME ofera o soluţie  motivantă şi extrem de incitantă care acoperă importante unităţi ale curiculum-ului de inginerie, ştiinţe ale naturii, fizică sau informatică. Software-ul folosit, NXT G, bazat pe programul LabVIEW®, oferă o modalitate foarte eficientă de învăţare datorită simplităţii interfeţei utilizator, foarte intuitivă, axată pe elemente grafice – cu adresabilitate grupelor de vărstă 8-12 ani. Continuarea procesului de învăţare la grupa de vârstă peste 12 ani se bazează pe platfome software axate pe limbaje de programare (C, Java), cea mai accesibilă şi adaptată obiectivului propus fiind platforma RobotC®, care constituie şi suportul de curs pe care noi îl propunem pentru această grupă de vârstă. Toate detaliile legate de curiculum sunt prezentate în secţiunea Curiculum, unde veţi găsi şi exemple extrase din materialele de curs propuse.

Prin ce se diferenţiază alternativa bazată pe LEGO® MINDSTORMS® Education NXT de altele ?

LME este o abordare euristică a procesului de învăţare prin activităţi diferenţiate orientate spre acţiune.

  • Un instrument de predare modular: poate fi utilizat în mod flexibil pentru a acoperi toate nevoile curiculare. Toate materialele sunt uşor accesibile şi au relevanţă curiculară.
  • Uşor de utilizat.
  • Înglobează cea mai recentă tehnologie.
  • Oferă o abordare curiculară centrată pe investigaţie. Instructorul este cel care facilitează, introduce noţiunile necesare, pregătind elevii pentru a desfăşura propria investigaţie asupra temei propuse.
  • Beneficiază de susţinerea unor platforme software diverse, alegerea uneia sau alteia fiind dictată de grupa de vârstă şi nivelul de cunoştinţe.
  • Materiale de training de cea mai bună calitate concepute de echipe multidisciplinare.
  • Ideal pentru activitatea în echipă şi concursuri pe teme tehnice.

 

Aspectele procesului de învăţare :

În plus faţă de furnizarea de noţiuni tehnice, cum ar fi programarea, robotica, şi tehnologia de control, etc, sunt asimilate şi alte competenţe importante. LME a fost conceput pentru a stimula creativitatea, abilitatea de rezolvare a problemelor prin cooperare în cadrul grupului. Noi încurajăm formarea acestor competenţe prin trasarea unor sarcini de lucru şi lansarea unor provocări pe care elevii sunt capabili să le îndeplinească orientându-se spre punerea  în aplicare a cunoştinţelor proaspăt asimilate, dar folosind totodată propriile idei şi colaborarea cu ceilalţi membrii ai echipei.

În acest fel, copiii dobândesc aptitudini sociale importante, de comunicare şi metodologice pentru dezvoltarea lor viitoare în inovare, originalitatea si abilitatea de a coopera într-un context global fiind funcţii-cheie.