Cursuri

Particularitatea cursurilor noastre poate fi definită de următoarele aspecte:

  • Fiecare lecţie este orientată spre elev. Instructorul este cel care facilitează, introduce noţiunile necesare, pregătind elevii pentru a desfăşura propria investigaţie asupra temei propuse. Lecţiile sunt concepute pentru a reaminti şi consolida cunoştinţele de matematică, fizică şi din domeniul tehnologic. Pe parcursul evoluţiei lecţiei, elevii vor ajunge să percepă relevanţa conceptelor academice utilizate deoarece acestea sunt livrate în context.

aaaa

  • Accentul pe documentare. O parte importantă a fiecărei teme de investigaţie o constituie documentarea. Elevii sunt încurajaţi să păstreze datele colectate în timpul  investigaţiilor, la sfârşitul fiecăreia cerânduli-se să sumarizeze rezultatele colectate completând chestionarul sumativ aferent lecţiei. Analiza finală reflectată în fişa individuală completată de către instructor se va baza deopotrivă pe rezultatele evaluărilor sumative şi observarea individuală a fiecărui cursant.

 

  • Elevii sunt implicaţi în activităţi care necesită integrarea de software, hardware şi management de proiect. Desfăşurarea lecţiei implică realizarea robotului urmărind schema de asamblare furnizată, a programului pentru soluţionarea sarcinii propuse în cadrul temei şi testarea soluţiei. Încadrarea în timp pentru atingerea obiectivului trasat presupune folosirea cunoştinţelor legate de planificarea timpului şi a sarcinilor de îndeplinit, după modelul simplificat prezentat în lecţia introductivă dedicată managementului de proiect.

 

  • Elevii sunt antrenaţi să lucrează în echipe. Dimensiunea echipei este în funcţie de complexitatea proiectului şi vârsta elevilor. Elevii mai mici vor fi oragnizaţi în echipe mai restrânse, echipele mari vor include un manager de proiect, un programator, un inginer, şi un specialist în comunicaţii, rolurile fiind inversate la fiecare nouă temă, dând posibiltate cursanţilor să experimenteze diverse poziţii în cadrul echipei.