Curiculum RobotC

1

Prezentare detaliată a componentelor setului

 • Piesa centrală – Controlerul NXT

  • Interfeţe, functionalităţi
  • Opţiuni de meniu; navigarea prin structura de meniu
  • Lansarea unui program în execuţie
  • Testarea funcţionalităţii senzorilor
  • Ştergerea fişierelor încărcate (metode de ştergere)
 • Senzorii incluşi în set – principii de funcţionare

  • Senzorul ultrasonic
  • Senzorul tactil
  • Senzorul de sunet
  • Senzorul de luminozitate
  • Servomotoraşele inteligente

2

Introducerea noţiunii de manegement al proiectelor şi principiile ingineriei

  • Documente necesare pentru planificarea proiectelor
  • Definirea şi alcătuirea echipei;  împărţirea sarcinilor de lucru

3

Introducerea noţiunii de programare

  • Definirea noţiunii de programare şi a rolului programatorului
  • Orientarea spre disocierea sarcinilor complexe în elemente simple, uşor de implementat – baza elaborării unui program Download lecţia pdf
  • Pseudocodul
  • Elemente de sintaxă a limbajului RobotC®
  • Prezentarea interfeţei program RobotC®

4

Pregătirea mediului de lucru

  • Construcţia primului robot
  • Descărcarea firmware-ului
  • Descărcarea primului program scris in RobotC®

5

Elemente de cinematică simple

  • Instrucţiuni pentru implementarea mersului înainte
  • Instrucţiuni pentru controlul duratei mişcării
  • Integrarea cunoştinţelor de matematică şi fizică (calcul, mişcare rectilinie, legea mişcării rectilii şi uniforme)
  • Controlul direcţiei şi al vitezei de deplasare
  • Executarea întoarcerilor
   • Analiză de situaţie
   • Aplicaţie practică
   • Explicarea principiului PID – implementat in RobotC®

6

Percepţia bazată pe informaţiile furnizate de senzori

(introducerea noţiunilor specificate în paranteză)

  • Detecţia folosind senzorul tactil (bucla while)
  • Detecţia folosind senzorul ultrasonic (definirea pragurilor)
  • Înaintează pe o distanţă precizată (noţiunea de encoder)
  • Înaintează condiţionat (logică booleană)
  • Urmăreşte linia (if-else, switch, timing)
  • Volum şi viteză (controlul motoarelor prin valori furnizate de senzorul audio)

7

Variabile

  • Calculul automat al valorii de prag folosind variabile şi logică booleană
  • Tipare comportamentale folosind conceptul de funcţie
  • Depanare

8

Controlul de la distanţă

  • Noţiuni fundamentale
  • Implementare folosind tehnologia bluetooth

9

Fiecare temă parcursă are asociată o temă de rezolvat in echipă, folosind cunoştinţele proaspăt acumulate