Curiculum NXTG


1

Prezentare detaliată a componentelor setului

 

 • Piesa centrală – Controlerul NXT

  • Interfeţe, functionalităţi
  • Opţiuni de meniu; navigarea prin structura de meniu
  • Lansarea unui program în execuţie
  • Testarea funcţionalităţii senzorilor
  • Ştergerea fişierelor încărcate (metode de ştergere)
 • Senzorii incluşi în set – principii de funcţionare

  • Senzorul ultrasonic
  • Senzorul tactil
  • Senzorul de sunet
  • Senzorul de luminozitate
  • Servomotoraşele inteligente

2

Introducerea noţiunii de programare

  • Definirea noţiunii de programare şi a rolului programatorului
  • Orientarea spre disocierea sarcinilor complexe în sarcini simple, uşor de implementat – baza elaborării unui program
  • Interacţiunea cu mediul pe baza datelor culese de senzori – fundament pentru luarea deciziilor

3

Prezentarea interfeţei grafice de programare NXT – G

  • Pornirea aplicaţiei
  • Elementele spaţiului de lucru
  • Blocul funcţional
  • Deschiderea, crearea şi salvarea fişierelor program
  • Încărcarea unui program în roboţel

4

Elemente de cinematică simple

  • Mersul înainte şi înapoi
  • Executarea întoarcerilor – alternative de implementare

5

Structuri condiţionale (repeat until)

  • Înaintează până atinge
  • Înaintează până ajunge la o distanţă prestabilită
  • Înaintează până detectează sunet
  • Înaintează până detectează suprafaţă întunecată

6

Structuri repetitive; modele de luare a deciziilor

  • Structuri repetitive
  • Exemple de implementare
  • Detecţia obstacolelor (obstacle detection)
  • Urmărirea traseelor marcate (line following)

7

Strategii de rezolvare a problemelor şi de depanare a programelor

  • Prezentarea problemei – Cursa cu obstacole
  • Analiza soluţiei
  • Depanarea folosind facilităţile de generare a sunetelor şi afişare pe display
  • Propunerea unor noi teme de rezolvat

8

Elemente de programare avansată *

  • Tipuri de date
  • Conexiuni de tip transmitere de date între blocurile funcţionale
  • Variabile
  • Calculaţii
  • Bucle logice

9

Fiecare temă parcursă are asociată o temă de rezolvat in echipă, folosind cunoştinţele proaspăt acumulate

*) Tema de proiectare a unui robot cu funcţionalităţi avansate folosind structuri de decizie şi repetitive reprezimtă partea curiculei extinse şi nu este inclusă în structura cursului de bază