Curiculum

Cheia succesului în demersul pe care ni-l propunem este fără îndoială un curriculum perfect adaptat capacităţii de înţelegere şi asimilare specifice grupei de vârstă căreia ne adresăm. Din dorinţa de face lucrurile cât mai bine, am ales drept partener şi mentor în acest demers o reputată instituţie de învăţământ din US, Univeritatea Carnegie Mellon, care, prin catedra de robotică a dezvoltat conceptul de Robotics Academy, cu un curiculum diversificat care si-a probat deja eficenţa de-a lungul anilor, fiind utilizat în pregătirea unui număr impresionant de tineri dornici să deprindă sau să aprofundeze tainele roboticii.

Materialele de training atent gândite de o echipa multidisciplinară şi permanent perfecţionate au un înalt nivel de acurateţe a informaţiilor tehnice transmise, dar şi un înalt nivel de sistematizare, capabil să satisfacă toate exigenţele. Dincolo de noţiunile de robotică şi programare, curiculum propus abordează latura interdisciplinară, cu accent pe utilizarea conceptelor matematice şi fizice în strânsă legătură cu procesul de alfabetizare tehnologică.

Pentru fiecare grupă de vârstă există un curiculum distinct, perfect adaptat vârstei. Structura detaliată pentru fiecare din cele două variante de curiculum propuse o puteţi consulta în paginile dedicate fiecăreia.

Oferta de curiculum este disponibilă atât în limba română, cât şi în limba engleză – funcţie de solicitare. Pentru limba engleză putem furniza materiale de studiu şi training pentru aprofundarea celor învăţate la curs.


Pentru cei mai tineri, ( de la 8 la 12 ani), se foloseşte un curiculum care implică utilizarea ca instrument de programare a platformei NXT – G bazată de interfaţa grafică intuitivă, şi suport de curs adaptat nivelului de înţelegere. Vizualizaţi curiculum detaliat

  • Modulul I

Sunt ilustrate şi exemplificate principiile de bază ale programării, sunt prezentate principiile generale de funcţionare a senzorilor, fiecare lecţie fiind acompaniată de aplicaţii practice şi dezvoltarea de mici progrămele cu complexitate redusă dedicate rezolvării sarcinii de lucru trasate pentru fiecare capitol. Sarcinile de lucru implică soluţionarea unor aplicaţii clasice, cum ar fi: rezolvarea labirintului, cursa cu obstacole, urmărirea unui traseu predefinit, etc.

Nivelul de detaliu al acestui curs se ajustează în funcţie de nivelul cunoştinţelor cursanţilor, evaluate pe parcursul temelor introductive şi pe baza informaţiilor furnizate în formularul de înscriere, dorind să folosim la maximum potenţialul creativ şi cunoştinţele copilului.

  • Modulul II

Structura de bază (Modulul I) poate fi extinsă în funcţie de solicitări şi interesul manifestat după parcurgerea cursului bază, spre o continuare la nivel avansat, cu includerea elementelor de programare avansată şi proiectarea unui roboţel cu funcţionalitate complexă.

Pentru cei mai mari, ( de la 12 ani), se foloseşte un curiculum care implică utilizarea ca instrument de programare a platformei RobotC® – creat de Carnegie Mellon Robotics Academy şi distribuit în România prin www.robotc.ro, – versiune simplificată şi adaptată a mediului de programare Visual C dezvoltat de Microsoft®. Profitând de faptul că acestă grupă de vârstă are deja însuşite cunoştinţe de matematică şi fizică suficiente pentru a înţelege mult mai bine unele aspecte atinse în curiculum, nivelul de predare este adaptat pentru integrarea acestor cunoştinţe (calcul matematic, mişcare rectilinie, legea mişcării rectilii şi uniforme, etc), dar nu se limitează la ele, introducând noţiuni noi legate de principiile de bază ale managementului de proiect, ale proiectării şi programării. Vizualizaţi curiculum detaliat

O parte a temelor practice propuse spre rezolvare sunt exemplificate în filmuleţele de mai jos:

 

YouTube

Parcurgerea labirintului

YouTube

Deplasarea prin depozit

YouTube

Cursa cu obstacole