Beneficii

  • Oferirea unei alternative educaţionale moderne la opţionalele existente, venind să completeze în mod fericit cunştinţele tehnice şi informatice.
  • Oportunitatea de dezvoltare a competenţelor dincolo de aria curiculară.
  • Buna pregătire a participanţilor în domeniul competenţelor legate de disciplinele informatice, informatică aplicată, obţinerea de competenţe privind tehnicile managementului de proiect – prezentat simplificat, la nivelul de înţelegere al copilului.

  • Dirijarea energiilor creatoare ale elevilor spre un domeniu mai puţin cunoscut şi explorat de metodele convenţionale, acela al învăţării prin joacă, al experimentării practice, al dezvoltării creativităţii şi gândirii analitice, al deprinderii lucrului în echipă pentru realizarea unui proiect. Şi nu în ultimul rând, demonstrează că se poate găsi o alternativă viabilă de ocupare a timpului liber, departe de jocurile violente, privitul excesiv la televizor şi utilizarea calculatorului exclusiv ca instrument de joacă şi comunicare folosind programe de tip chat sau reţelele de socializare.
  • Adăugarea în oferta educaţională a unei soluţii novatoare, capabilă să  facă instituţia mai atractivă pentru elevii ei dar şi pentru părinţii acestora, oferind un argument în plus pentru accederea ei în rândul elitelor învăţământlui românesc.
  • Promisiunea iniţiatorilor de a dezvolta şi îmbunătăţi permanent calitatea cursurilor şi de a diversifica tematica abordată, dovedind flexibilitate în a se adapta cerinţelor şi sugestiilor venite din partea clienţilor. Dorim să creştem şi să ne dezvoltăm, dar nu vom face niciodată compromisuri cu privire la calitatea serviciilor pe care le oferim!